Gieo mầm tính cách cho bé yêu – Chia sẻ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gieo mầm tính cách cho bé yêu – Chia sẻ
  • Mã ISBN: 978-604-1-13719-6
  • Tác giả: Hà Yên biên soạn, Hoài Phương – Xuân Việt minh họa
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Nhi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xn in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Gieo mầm tính cách cho bé yêu – Chia sẻ

Về tác giả: Hà Yên biên soạn, Hoài Phương – Xuân Việt minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: