Gintama Tập 51: Khí phách của một Idol

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gintama Tập 51: Khí phách của một Idol
  • Mã ISBN: 978-604-2-16785-7
  • Tác giả: Hideaki Sorachi
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Gintama Tập 51: Khí phách của một Idol

Về tác giả: Hideaki Sorachi

Tìm mua sách nếu có bán: