Gió thổi từ cánh rừng già

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gió thổi từ cánh rừng già
  • Mã ISBN: 978-604-907-263-5
  • Tác giả: Đặng Quốc Hoàng
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Cam Quang Long
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Gió thổi từ cánh rừng già

Về tác giả: Đặng Quốc Hoàng

Tìm mua sách nếu có bán: