Giới thiệu 37 Sản phẩm Y tế thông minh của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giới thiệu 37 Sản phẩm Y tế thông minh của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-66-3992-3
  • Tác giả: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Sở Y tế TP. HCM, 59 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Giới thiệu 37 Sản phẩm Y tế thông minh của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Về tác giả: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: