Giới thiệu các dạng đề kiểm tra Toán 7(Kiểm tra 1 tiết-học kỳ, cuối năm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giới thiệu các dạng đề kiểm tra Toán 7(Kiểm tra 1 tiết-học kỳ, cuối năm)
  • Mã ISBN: 978-604-300-053-5
  • Tác giả: Hà Văn Chương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/07/2020

Thông tin về sách: Giới thiệu các dạng đề kiểm tra Toán 7(Kiểm tra 1 tiết-học kỳ, cuối năm)

Về tác giả: Hà Văn Chương

Tìm mua sách nếu có bán: