Giới thiệu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Du Yến

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giới thiệu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Du Yến
  • Mã ISBN: 978-604-9898-51-8
  • Tác giả: Ủy ban nhân dân xã Chí Tiên – Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Du Yến
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việtn- Địa chỉ: Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Giới thiệu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Du Yến

Về tác giả: Ủy ban nhân dân xã Chí Tiên – Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Du Yến

Tìm mua sách nếu có bán: