Giọt nước mắt màu đỏ (Tiểu thuyết)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giọt nước mắt màu đỏ (Tiểu thuyết)
  • Mã ISBN: 978-604-88-8894-7
  • Tác giả: An Hương
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp Gama Quốc tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Giọt nước mắt màu đỏ (Tiểu thuyết)

Về tác giả: An Hương

Tìm mua sách nếu có bán: