GIỮA HAI CHÚNG TA – (New York Times Best Seller – Đề cử giải Man Booker 2018)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: GIỮA HAI CHÚNG TA – (New York Times Best Seller – Đề cử giải Man Booker 2018)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7313-8
  • Tác giả: Sally Rooney
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam – Số 50, đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: GIỮA HAI CHÚNG TA – (New York Times Best Seller – Đề cử giải Man Booker 2018)

Về tác giả: Sally Rooney

Tìm mua sách nếu có bán: