Giúp bé chuẩn bị vào lớp một – Bé học chữ cái và tập tô chữ – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp bé chuẩn bị vào lớp một – Bé học chữ cái và tập tô chữ – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-17754-4
  • Tác giả: Vũ Duy Phương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Giúp bé chuẩn bị vào lớp một – Bé học chữ cái và tập tô chữ – tập 1

Về tác giả: Vũ Duy Phương

Tìm mua sách nếu có bán: