Giúp bé học Toán cộng trừ trong phạm vi 100

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp bé học Toán cộng trừ trong phạm vi 100
  • Mã ISBN: 978-604-58-9065-3
  • Tác giả: Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Tư Tường Minh
  • Đối tác liên kết: NS Hồng Ân – 20C Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Giúp bé học Toán cộng trừ trong phạm vi 100

Về tác giả: Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: