Giúp bé khám phá khoa học (Mẫu giáo 5-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp bé khám phá khoa học (Mẫu giáo 5-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-9836-26-8
  • Tác giả: Đông Thảo, Nguyễn Thị Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Nghe nhìn Giáo dục; 115 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP TM in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Giúp bé khám phá khoa học (Mẫu giáo 5-6 tuổi)

Về tác giả: Đông Thảo, Nguyễn Thị Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: