Giúp bé làm quen với toán (Dành cho lớp mẫu giáo ghép)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp bé làm quen với toán (Dành cho lớp mẫu giáo ghép)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17412-3
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Giúp bé làm quen với toán (Dành cho lớp mẫu giáo ghép)

Về tác giả: Nguyễn Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: