Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ (trẻ 5-6 tuổi) – Theo chương trình giáo dục mầm non

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ (trẻ 5-6 tuổi) – Theo chương trình giáo dục mầm non
  • Mã ISBN: 978-604-0-17404-8
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ (trẻ 5-6 tuổi) – Theo chương trình giáo dục mầm non

Về tác giả: Nguyễn Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: