Giúp bé phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội (Trẻ 4-5 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp bé phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội (Trẻ 4-5 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17202-0
  • Tác giả: Lê Thị Luận – Lâm Thùy Uyên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Giúp bé phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội (Trẻ 4-5 tuổi)

Về tác giả: Lê Thị Luận – Lâm Thùy Uyên

Tìm mua sách nếu có bán: