Giúp em giỏi từ và câu 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp em giỏi từ và câu 2
  • Mã ISBN: 978-604-9956-49-2
  • Tác giả: Phạm Thị Như Quỳnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DV-TM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Giúp em giỏi từ và câu 2

Về tác giả: Phạm Thị Như Quỳnh

Tìm mua sách nếu có bán: