Giúp trẻ quản lý tài chính thông minh: Tiết kiệm tiền thật không đơn giản!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giúp trẻ quản lý tài chính thông minh: Tiết kiệm tiền thật không đơn giản!
  • Mã ISBN: 978-604-0-21858-2
  • Tác giả: Tác giả lời: Lisa Bullard, Tác giả tranh: Christine M. Schneider
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Văn hóa phẩm Hà Nội. Địa chỉ in Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/04/2020

Thông tin về sách: Giúp trẻ quản lý tài chính thông minh: Tiết kiệm tiền thật không đơn giản!

Về tác giả: Tác giả lời: Lisa Bullard, Tác giả tranh: Christine M. Schneider

Tìm mua sách nếu có bán: