Góc nhìn Alan: Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu (Sách tham khảo dùng cho chuyên ngành kinh tế)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Góc nhìn Alan: Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu (Sách tham khảo dùng cho chuyên ngành kinh tế)
  • Mã ISBN: 978-604-77-5665-0
  • Tác giả: Alan Phan
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Thế Khoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Happy Live – 102A-B-C đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. I, TP. HCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: Góc nhìn Alan: Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu (Sách tham khảo dùng cho chuyên ngành kinh tế)

Về tác giả: Alan Phan

Tìm mua sách nếu có bán: