Góc sân và khoảng trời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Góc sân và khoảng trời
  • Mã ISBN: 978-604-976-089-1
  • Tác giả: Trần Đăng Khoa
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng, 110D Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: DN Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Góc sân và khoảng trời

Về tác giả: Trần Đăng Khoa

Tìm mua sách nếu có bán: