Good Morning Vietnam (Chào ngày mới Việt Nam)-Spring 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Good Morning Vietnam (Chào ngày mới Việt Nam)-Spring 6
  • Mã ISBN: 978-604-978-327-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Phạm Hoài Nam
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Kim Phong Decor. Đc: Tầng 5, 141 đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Good Morning Vietnam (Chào ngày mới Việt Nam)-Spring 6

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: