Góp nhặt hạnh phúc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Góp nhặt hạnh phúc
  • Mã ISBN: 978-604-84-4484-6
  • Tác giả: Thanh Sơn
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy An
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Góp nhặt hạnh phúc

Về tác giả: Thanh Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: