GOSICK II – Tội lỗi ấy không tên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: GOSICK II – Tội lỗi ấy không tên
  • Mã ISBN: 978-604-2-15052-1
  • Tác giả: Kazuki Sakuraba
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: GOSICK II – Tội lỗi ấy không tên

Về tác giả: Kazuki Sakuraba

Tìm mua sách nếu có bán: