GOSICK IV – Nói thay kẻ ngốc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: GOSICK IV – Nói thay kẻ ngốc
  • Mã ISBN: 978-604-2-18657-5
  • Tác giả: Kazuki Sakuraba
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trần Đăng Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/07/2020

Thông tin về sách: GOSICK IV – Nói thay kẻ ngốc

Về tác giả: Kazuki Sakuraba

Tìm mua sách nếu có bán: