Greta Thunberg: Chiến binh vì hành tinh xanh: Cô bé nghỉ học đi biểu tình để đi cứu trái đất; 9+

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Greta Thunberg: Chiến binh vì hành tinh xanh: Cô bé nghỉ học đi biểu tình để đi cứu trái đất; 9+
  • Mã ISBN: 978-604-55-6210-9
  • Tác giả: ValentinaCamerini; Minh họa: Veronica Carratello
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách Thái Hà, trụ sở chính: 119 C5, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: CtY CP in Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Greta Thunberg: Chiến binh vì hành tinh xanh: Cô bé nghỉ học đi biểu tình để đi cứu trái đất; 9+

Về tác giả: ValentinaCamerini; Minh họa: Veronica Carratello

Tìm mua sách nếu có bán: