Grimgar – Ảo ảnh và tro tàn Level.5 – Đừng cười mà hãy nghe đây

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Grimgar – Ảo ảnh và tro tàn Level.5 – Đừng cười mà hãy nghe đây
  • Mã ISBN: 978-604-2-15051-4
  • Tác giả: Ao Jyumonji – Minh hoạ: Eiri Shirai
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trần Nhật Mỹ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Grimgar – Ảo ảnh và tro tàn Level.5 – Đừng cười mà hãy nghe đây

Về tác giả: Ao Jyumonji – Minh hoạ: Eiri Shirai

Tìm mua sách nếu có bán: