Gulliver du kí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gulliver du kí
  • Mã ISBN: 978-604-2-18356-7
  • Tác giả: Jonathan Swift
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hường Lý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và VHP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Gulliver du kí

Về tác giả: Jonathan Swift

Tìm mua sách nếu có bán: