Hai-mươi-bảy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hai-mươi-bảy
  • Mã ISBN: 978-604-77-7714-3
  • Tác giả: Đặng Huỳnh Mai Anh
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Phục Hưng – 30/23 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Huynh Đệ anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Hai-mươi-bảy

Về tác giả: Đặng Huỳnh Mai Anh

Tìm mua sách nếu có bán: