Haikyu!! – Chàng khổng lồ tí hon Haicolor!! Phòng triển lãm tranh màu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Haikyu!! – Chàng khổng lồ tí hon Haicolor!! Phòng triển lãm tranh màu
  • Mã ISBN: 978-604-2-15418-5
  • Tác giả: Haruichi Furudate
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Haikyu!! – Chàng khổng lồ tí hon Haicolor!! Phòng triển lãm tranh màu

Về tác giả: Haruichi Furudate

Tìm mua sách nếu có bán: