Hajimete no Nihongo noryoku shiken -Tango – 初めての日本語能力試験 N4 単語 1500 – 1500 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 英語・ベトナム語・赤シート with English Translation Kèm bản tiếng Việt 音声&模擬試験はウェブサイトへ! Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên websiite

Thông tin xuất bản

 • Tên sách: Hajimete no Nihongo noryoku shiken -Tango – 初めての日本語能力試験 N4 単語 1500 – 1500 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 英語・ベトナム語・赤シート with English Translation Kèm bản tiếng Việt 音声&模擬試験はウェブサイトへ! Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên websiite
 • Mã ISBN: 978-604-1-13163-7
 • Tác giả: ARC ACADEMY
 • Nhà xuất bản: Trẻ
 • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
 • Đối tác liên kết:
 • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
 • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Hajimete no Nihongo noryoku shiken -Tango – 初めての日本語能力試験 N4 単語 1500 – 1500 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 英語・ベトナム語・赤シート with English Translation Kèm bản tiếng Việt 音声&模擬試験はウェブサイトへ! Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên websiite

Về tác giả: ARC ACADEMY

Tìm mua sách nếu có bán: