Hạnh phúc như thể mặt trời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hạnh phúc như thể mặt trời
  • Mã ISBN: 978-604-77-6858-5
  • Tác giả: Harriet Griffey
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Bích Ngọc
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Ct viễn đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Hạnh phúc như thể mặt trời

Về tác giả: Harriet Griffey

Tìm mua sách nếu có bán: