Hành Thiền

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hành Thiền
  • Mã ISBN: 978-604-977-605-2
  • Tác giả: Nguyên Nguyên
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết: LK Cty CP Văn hóa Huyền Đức (68 Nguyễn Huệ – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM))
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Hành Thiền

Về tác giả: Nguyên Nguyên

Tìm mua sách nếu có bán: