Hành trình chọn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hành trình chọn
  • Mã ISBN: 978-604-9882-14-2
  • Tác giả: Đinh Ngọc Diệp
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Sầm Sơn, Thanh Hóa
  • Nơi in: Cty Tân Thành Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hành trình chọn

Về tác giả: Đinh Ngọc Diệp

Tìm mua sách nếu có bán: