Hành trình trở thành cha mẹ thông thái – Cha mẹ làm gì để tạo hứng thú cho con – Những câu cha mẹ nên nói để khích lệ con

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hành trình trở thành cha mẹ thông thái – Cha mẹ làm gì để tạo hứng thú cho con – Những câu cha mẹ nên nói để khích lệ con
  • Mã ISBN: 978-604-9865-06-0
  • Tác giả: Tiền Thi Kim – Tiền Lệ
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt – 478 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Hành trình trở thành cha mẹ thông thái – Cha mẹ làm gì để tạo hứng thú cho con – Những câu cha mẹ nên nói để khích lệ con

Về tác giả: Tiền Thi Kim – Tiền Lệ

Tìm mua sách nếu có bán: