Hành trình trở thành cha mẹ thông thái – Cha mẹ làm gì để tránh gây tổn thương cho con, Những câu cha mẹ không nên nói với con

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hành trình trở thành cha mẹ thông thái – Cha mẹ làm gì để tránh gây tổn thương cho con, Những câu cha mẹ không nên nói với con
  • Mã ISBN: 978-604-9871-41-2
  • Tác giả: Tiền Thi Kim – Tiền Lệ
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt- n Số 449 phố Bạch Mai, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội, Việt Nam.
  • Nơi in: Ctry CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Hành trình trở thành cha mẹ thông thái – Cha mẹ làm gì để tránh gây tổn thương cho con, Những câu cha mẹ không nên nói với con

Về tác giả: Tiền Thi Kim – Tiền Lệ

Tìm mua sách nếu có bán: