Hành Trình và sứ mệnh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hành Trình và sứ mệnh
  • Mã ISBN: 978-604-58-9979-3
  • Tác giả: Đặng Thị Ngọc Bích
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Sướng
  • Đối tác liên kết: Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh – 8/23 Khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Tân Á Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Hành Trình và sứ mệnh

Về tác giả: Đặng Thị Ngọc Bích

Tìm mua sách nếu có bán: