Happy Book – Hạnh phúc trong từng hơi thở: Mừng Tết Sách

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Happy Book – Hạnh phúc trong từng hơi thở: Mừng Tết Sách
  • Mã ISBN: 978-604-9890-87-1
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cp sách Thái Hà. – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Happy Book – Hạnh phúc trong từng hơi thở: Mừng Tết Sách

Về tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: