Happy streets

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Happy streets
  • Mã ISBN: 978-604-77-7364-0
  • Tác giả: Salvador PéreZ Arroyo
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh; Phạm Bích Ngọc
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Salvador Perez Arroyo và Cộng sự – Tầng 3, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: CTy TNHH QC và PT thương hiệu Mê Linh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/06/2020

Thông tin về sách: Happy streets

Về tác giả: Salvador PéreZ Arroyo

Tìm mua sách nếu có bán: