Hạt giống tâm hồn 13 – Cách nghĩ quyết định hướng đi; The All Time Best-Selling Book

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hạt giống tâm hồn 13 – Cách nghĩ quyết định hướng đi; The All Time Best-Selling Book
  • Mã ISBN: 978-604-58-4502-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả – Thiên Trí Liên tổng hợp
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Chu Thị Kim Trang
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Hạt giống tâm hồn 13 – Cách nghĩ quyết định hướng đi; The All Time Best-Selling Book

Về tác giả: Nhiều tác giả – Thiên Trí Liên tổng hợp

Tìm mua sách nếu có bán: