Hát Then, Kin pang Then Thái trắng Mường Lay – Quyển 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hát Then, Kin pang Then Thái trắng Mường Lay – Quyển 1
  • Mã ISBN: 978-604-907-203-1
  • Tác giả: Lương Thị Đại
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội )
  • Nơi in: Cty CP In Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Hát Then, Kin pang Then Thái trắng Mường Lay – Quyển 1

Về tác giả: Lương Thị Đại

Tìm mua sách nếu có bán: