Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2108 của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội Quyển 1: Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường – Giải phóng mặt bằng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2108 của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội Quyển 1: Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường – Giải phóng mặt bằng
  • Mã ISBN: 978-604-55-4867-7
  • Tác giả: UBND Thành phố Hà Nội – Sở Tư pháp
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Châu Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2108 của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội Quyển 1: Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường – Giải phóng mặt bằng

Về tác giả: UBND Thành phố Hà Nội – Sở Tư pháp

Tìm mua sách nếu có bán: