Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2108 của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội Quyển 3: Lĩnh vực Giao thông vận tải – Quy hoạch Kiến trúc – Kế hoạch Đầu tư

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2108 của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội Quyển 3: Lĩnh vực Giao thông vận tải – Quy hoạch Kiến trúc – Kế hoạch Đầu tư
  • Mã ISBN: 978-604-55-4869-1
  • Tác giả: UBND Thành phố Hà Nội – Sở Tư pháp
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2108 của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội Quyển 3: Lĩnh vực Giao thông vận tải – Quy hoạch Kiến trúc – Kế hoạch Đầu tư

Về tác giả: UBND Thành phố Hà Nội – Sở Tư pháp

Tìm mua sách nếu có bán: