Hẹn ước mùa hè

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hẹn ước mùa hè
  • Mã ISBN: 978-604-77-7712-9
  • Tác giả: Goya Manaka (Manaka Goya); jiyu02 (minh họa)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty TNHH In Thanh bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/04/2020

Thông tin về sách: Hẹn ước mùa hè

Về tác giả: Goya Manaka (Manaka Goya); jiyu02 (minh họa)

Tìm mua sách nếu có bán: