Hiến pháp 5 năm (1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hiến pháp 5 năm (1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
  • Mã ISBN: 978-604-65-4431-9
  • Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Huyền; Số 28 ngõ 273 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Hiến pháp 5 năm (1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

Về tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: