“Hiệp sĩ” nước sạch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: “Hiệp sĩ” nước sạch
  • Mã ISBN: 978-604-2-18507-3
  • Tác giả: Tranh và lời: Sawyer Anderson
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/06/2020

Thông tin về sách: “Hiệp sĩ” nước sạch

Về tác giả: Tranh và lời: Sawyer Anderson

Tìm mua sách nếu có bán: