Hồ sơ One Piece – Green Secret Pieces

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hồ sơ One Piece – Green Secret Pieces
  • Mã ISBN: 978-604-2-13202-2
  • Tác giả: Eiichiro Oda
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Hồ sơ One Piece – Green Secret Pieces

Về tác giả: Eiichiro Oda

Tìm mua sách nếu có bán: