Hoa hồng tóc ngắn 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoa hồng tóc ngắn 7
  • Mã ISBN: 978-604-1-15866-5
  • Tác giả: Akemi YOSHIMURA
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Hoa hồng tóc ngắn 7

Về tác giả: Akemi YOSHIMURA

Tìm mua sách nếu có bán: