Hoa nở từ tâm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoa nở từ tâm
  • Mã ISBN: 978-604-969-061-7
  • Tác giả: Trần Huy Minh Phương
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Điệp
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Lệ Chi, 77 đường số 10 khu dân cư Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Nơi in: Công ty CP In khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Hoa nở từ tâm

Về tác giả: Trần Huy Minh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: