Hoa Sen Trên Tuyết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoa Sen Trên Tuyết
  • Mã ISBN: 978-604-58-4379-6
  • Tác giả: Nguyên Phong phóng tác
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Hoa Sen Trên Tuyết

Về tác giả: Nguyên Phong phóng tác

Tìm mua sách nếu có bán: