Họa sĩ tí hon – chủ đề Côn trùng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Họa sĩ tí hon – chủ đề Côn trùng
  • Mã ISBN: 978-604-9907-04-3
  • Tác giả: Nguyễn Khánh Hòa
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Họa sĩ tí hon – chủ đề Côn trùng

Về tác giả: Nguyễn Khánh Hòa

Tìm mua sách nếu có bán: