Họa sĩ tí hon – Dành cho trẻ 4+ (quyển 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Họa sĩ tí hon – Dành cho trẻ 4+ (quyển 1)
  • Mã ISBN: 978-604-55-6145-4
  • Tác giả: Chu Anh Thắng – Chu Thị Yểng – Chu Thị Uyển
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH PTGD Trạng Nguyên – số 50, ngõ 48 Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH Đường Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Họa sĩ tí hon – Dành cho trẻ 4+ (quyển 1)

Về tác giả: Chu Anh Thắng – Chu Thị Yểng – Chu Thị Uyển

Tìm mua sách nếu có bán: