Họa sĩ tí hon – Learn to draw… Flower Garden! – Nào, ta cùng học vẽ… khu vườn hoa! (Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Họa sĩ tí hon – Learn to draw… Flower Garden! – Nào, ta cùng học vẽ… khu vườn hoa! (Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
  • Mã ISBN: 978-604-55-5352-7
  • Tác giả: Kerren Barbas Steckler
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị; Đ/C: Tổ 9 Sân Bay, P.Long Biên, Q.Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in Bao Bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Họa sĩ tí hon – Learn to draw… Flower Garden! – Nào, ta cùng học vẽ… khu vườn hoa! (Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)

Về tác giả: Kerren Barbas Steckler

Tìm mua sách nếu có bán: